Video

euronews_icons_loading
Gilet gialli, dure proteste a Parigi