euronews

Gara di palle di neve

A Murmansk, in Russia, torneo di palle di neve.

A Murmansk, in Russia, torneo di palle di neve.

Ultimi Video