Video

euronews_icons_loading
La ministra tedesca agli Affari europei Anna Lührmann